Camina

Com treballem

Al Centre Camina sabem que tota persona té tot el potencial per poder aconseguir tot allò que es proposi. És per això que la nostra feina se centra a trobar el camí per arribar-hi. De vegades és l’assoliment d’uns objectius, d’altres és l’acceptació d’una realitat i d’altres és descobrir tot allò que teníem al nostre voltant i que no havíem estat capaços de veure.

“Treballem des del respecte, la confiança, el no jutjar, i buscar allò que ja sabem: l’èxit terapèutic serà possible perquè  tu seràs el mateix protagonista.  La nostra funció serà la de facilitar i acompanyar-te pel camí”.

La nostra perspectiva d’intervenció és eclèctica. Això vol dir que el model d’intervenció i assessorament depèn de la problemàtica motiu de demanda. Bàsicament ens centrem en una intervenció que recull les perspectives cognitivo-conductuals i sistèmica.


1. FASE DE DIAGNÒSTIC


PRIMERA VISITA

Sessió per establir un primer contacte i valorar les necessitats a partir del motiu de consulta.

Avaluació psicològica 

Infància i adolescència:

En el cas infantil i adolescent l‟avaluació consta de tres sessions d‟una hora i en funció de les necessitats (dificultats d‟aprenentatge, dificultats cognitives, problemes conductuals i/o emocionals) s‟estableix l‟avaluació a partir de diferents eines neuropsicològiques (DN-CAS , K-BIT, Lateralitat, …), proves d’avaluació psicopedagògiques , o d’eines de diagnòstic eclèctiques. Paral·lelament es realitza una avaluació del decàleg per a l’èxit educatiu amb els progenitors (es pot fer des de casa).

Durant tot aquest procés és prioritari per a la nostra feina la coordinació amb els centres educatius per optimitzar el triangle famílies – centres educatius – centre Camina.

Adults:

D’una durada entre una i dues sessions, en el cas d’adults s’estableix una altra organització diagnòstica segons el motiu de la demanda. En la majoria dels casos establim una “Ecologia de Vida” per iniciar la valoració i avaluar els punts inicials de treball i creixement.

SEGÜENTS VISITES

Després de les tres sessions de valoració i avaluació en aquesta visita es procedeix a compartir els resultats i les propostes dintervenció i el lliurament dun informe.


2. FASE D’INTERVENCIÓ

Sessions quinzenals

La fase d’intervenció consisteix a treballar i intervenir amb les eines necessàries a les sessions i transmetre aquestes eines a l’aplicació a casa i al centre educatiu.

Teràpies de tercera generació

En funció de la problemàtica o fallida detectada, la intervenció se centra a prioritzar les diferents àrees d’intervenció per treballar-les amb eines clares, directes i amb avaluació posterior del resultat de la seva aplicació.

Contacte telemàtic puntual

Si apareix algun dubte o incidència durant els quinze dies entre sessions sempre es pot contactar per Whatsapp o correu electrònic per resoldre’ls.

Tallers grupals (opcional)

Al Centre Camina disposem de tallers i formacions per a grups (màxim 10 persones), per treballar l’adquisició d’eines (per exemple: Gestió de l’Estrès amb Mindfulness , Educar en el respecte: 10 eines bàsiques ).


3. FASE DE SEGUIMENT

Un cop finalitzada la intervenció, es poden establir fases de seguiment per valorar la generalització de la intervenció i la seva continuïtat.


Leave a Reply

Your email address will not be published.