OBJECTIUS

OBJECTIUS DEL PROJECTE CAMINA:

  • Potenciar l'acompanyament, assessorament i orientació psicològica breu, directa i clara.
  • Fomentar una educació i criança respectuosa amb els processos de desenvolupament.
  • Treballar per una promoció, difusió i implementació del "Decàleg Camina" per a l'èxit educatiu a les famílies.
  • Promoure la implicació i apoderament de la figura masculina (si és el cas) en l'educació i criança.
  • Potenciar i acompanyar les famílies en el descobriment de les pròpies eines per a la millora contínua.
  • Potenciar la intervenció en teràpia breu, minimitzant les sessions presencials i acompanyant-les de seguiments virtuals (via WhatsApp o correu electrònic).
  • Enfocar les formacions, assessoraments i intervencions des de l'eclecticisme.