Centre Camina- Glifing

El Centre Camina és un centre certificat per aplicar el mètode Glifing en l’impuls de l’entrada a la lectura i les reeducacions de transtorns de l’aprenentatge a totes les edats.

Els Centre Camina, amb el Mètode Glifing, oferim a les famílies una nova manera de treballar les dificultats de lectura.

És una eina de format lúdic que s’adapta a les necessitats de cada infant o jove, que  pot ser treballada des de casa i amb la màxima flexibilitat per a la família. Es treballa en quatre sesions setmanals de 20 minuts que es fan a casa amb la familia i amb un dia de seguiment mensual al Centre Camina.

Així mateix, Glifing facilita l’elaboració d’informes de seguiment que permeten que el professional informi la família sobre com evoluciona el tractament.

Per a més informació contacteu al 651.830.626 o al mail centrecamina@gmail.com

En què es fonamenta?

El cervell té la capacitat d’adaptar-se als canvis, amb exercicis específics podem modificar aspectes del cervell de manera permanent.

La lectura no és una tasca senzilla però és necessària per a un bon desenvolupament acadèmic i aconseguir l’èxit escolar.

Veure el vídeo

El Mètode Glifing és un mètode complementari a l’ensenyament de la lectura que es basa en:

Teoria de la plasticitat cerebral

Podem entrenar el nostre cervell per millorar les habilitats lectores dels nens i les nenes.

Resposta a la intervenció

Procés estructurat i sistèmic per donar resposta a les necessitats de tots els alumnes.

“Preparem lectors que gaudeixin amb la lectura i que puguin utilitzar-la per aprendre.”

En què consisteix?

Glifing és un Mètode d’entrenament lector dissenyat per experts en educació per treballar la lectura a l’escola de forma divertida amb la tauleta i/o amb l’ordinador.

FASE 1

Avaluació
Identificació dels alumnes amb problemes en els elements previs a desenvolupar una habilitat.

FASE 2

Entrenament
Disseny d’activitats específiques i personalitzades per ajudar als alumnes a millorar la lectura.

FASE 3

Resultats
Analitzar periòdicament l’evolució dels alumnes per ajustar la intervenció i adaptar-la al seu progrés.

Què i com treballem?

Infantil

Funcions executives

Treballem les habilitats cognitives que activen el cervell i permeten realitzar tasques de raonament, planificació i resolució de problemes. A partir de:

• Activitats d’autocontrol.

• Activitats de memorització.

• Activitats d’atenció.

Consciència fonològica

Treballem aquesta habilitat perquè és la més important en el procés d’aprenentatge de la lectura, a partir de:

• Segmentació sil·làbica.

• Detecció de rimes.

• Identificació de grafies.

Vocabulari

Aprendre paraules noves ens permet crear un imaginari que ens ajudarà en un futur a comprendre allò que llegim.

Amb Glifing treballarem vocabulari per categoria semàntica.

Primària

Descodificació

L’objectiu principal de Glifing és automatitzar la descodificació. Es treballa a partir d’activitats de:

• Mecànica lectora.

• Identifació ràpida de grafies.

• Exercicis articulatoris.

• Lectura de travades.

Comprensió

Quan els nens i nenes tenen la descodificació adquirida, es treballa la comprensió lectora, a partir de:

• Treball de frases senzilles.

• Treball de frases.

• Metàfores.

• Treball de textos.

• Endevinalles.

Memòria

Es treballaran jocs per treballar la memòria dels nens i nenes a partir de:

• Memories.

Morfologia i sintaxis

L’estudi de les paraules i les estructures de les oracions és eseencial per poder comprendre tot allò que llegim. Glifing treball la gramàtica a partir de diferents exercicis de lectura.

Per a més informació contacteu al 651830626 o al mail centrecamina@gmail.com