Tarifes


(TARIFES ACTUALITZADES A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2022)

En aquesta secció us informem dels preus dels nostres serveis. Les nostres tarifes són per a cada sessió de psicoteràpia d’adults, infantil i parelles, tant presencial com en línia. La durada de cada sessió és de 60 minuts (psicologia), de 45 minuts (logopèdia més grans de 6 anys) i de 30 minuts (logopèdia menors de 6 anys). Les sessions de peritatges judicials tenen durades específiques (consulteu taula inferior).

Totes les tarifes de psicologia sanitària, logopèdia i formació estan exemptes d’IVA. 

Les nostres facilitats de pagament : podràs abonar les teves visites en efectiu, amb targeta de crèdit, bizum o domiciliació bancària.

Petició d’informació telefònicaGratuïta
Psicoteràpia Adults65 €/hora
Teràpia Familiar75 €/hora
Teràpia de Parella75 €/hora
Psicologia Infantil65 €/hora
Consultes per a Adolescents65 €/hora
Mètode Glifing150 € /mes *
Glifing Go49 €/mes (només Glifing GO) 
45 €/mes (combinat amb un altre servei)
Logopèdia individual50 €/sessió 45 min. 
35€/sessió de 30 min.
Musicoteràpia50 €/sessió 45 min. 
35€/sessió de 30 min.
Visita de consulta puntual75 € sessió.
Peritatges psicològicsConsulteu serveis contactant-nos.
Conferències, tallers i formacions 
a empreses, entitats o institucions.
Consultar 
(inclou desplaçaments)

* Necessària matrícula de 125 € d’únic pagament. Inclou 5 sessions setmanals a casa i una mensual al centre Camina.

Política de Cancel·lació i Modificació de Cites

La cancel·lació o ajornament d’una cita ja reservada s’ha de fer amb un mínim de 24 hores d’antelació a la sessió per poder reorganitzar l’agenda amb el marge de temps suficient sense que ocasioni un perjudici ni al temps del terapeuta ni de la resta de pacients. Les cites que no es cancel·lin amb aquest marge de temps implicaran el cost íntegre duna hora de sessió.